fbpx

Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du se hvilke persondata vi behandler og hvilken type data vi indsamler herunder hvorfor vi indsamler dem og hvad de data anvendes til. Som værende en dataansvarlig virksomhed er databeskyttelse en vigtig prioritet for os. Vi værner om dine personoplysninger, som vi ligger inde med, og vi sikrer os at vi lever op til loven indenfor databeskyttelse.

Hvilken type persondata behandler vi

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi kun dine persondata, når du selv giver dem til os fx via tilmelding til nyhedsbrev. Dette drejer sig om email og evt. navn. Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at vi indsamler data om dig via cookies.

Tracking via emails

Hvis du modtager elektronisk markedsføring fra os, tracker vi oplysninger om aflevering, åbning samt hvilke links der er åbnet i mailen. Disse oplysninger indsamles via programmet mailchimp, hvor disse tracking-systemer allerede er indbygget i meddelelserne.

De persondata vi får via Suzuki marine bliver hverken solgt, overdraget eller videregivet til en tredjepart, uden nødvendig begrundelse.

Hvor længe bliver dine data opbevaret

Vi overholder den gældende danske lovgivning om lagringsperioder for persondata. Når dine persondata ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres.

Dine rettigheder:

Ret til at se dine persondata
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt at se de oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager os ifm dine data.

Ret til berigtigelse
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger kun sker på grundlag af dit samtykke til elektronisk markedsføring, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på elektronisk markedsføring. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Dine klagemuligheder

Som dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener, at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  www.datatilsynet.dk.