fbpx

Suzuki Clean Ocean

Suzuki Motor Corporation har udviklet verdens første* opsamlingsudstyr til mikroplast, som kan monteres på påhængsmotorer.

Påhængsmotor monteret med opsamlingsudstyr til mikroplast.

Plastaffald i vandmiljøet er de seneste år blevet et væsentligt miljøproblem, og en enorm mængde af dette affald, som endnu ikke er opsamlet, flyder rundt i havene og andre vandmiljøer. Plastaffaldet nedbrydes i det naturlige miljø til mikroplast, og dets indvirkning på det økologiske system er i stigende grad blevet en kilde til bekymring. For at bidrage til at løse dette problem har vi fokuseret på konstruktionen af påhængsmotoren, der pumper tonsvis af havvand op for at afkøle motoren, hvorefter vandet føres tilbage til havet. Vi har udviklet en opsamlingsanordning, der opsamler mikroplastaffald ved brug af det vand, der føres tilbage. Ved brug af dette udstyr kan mikroplastaffald på vandoverfladen opsamles blot ved at sejle i båden.

Udstyret kan let sluttes til en returslange, og det påvirker ikke motorens ydeevne, da udstyret kun udnytter det vand, der føres tilbage, og som allerede er anvendt til at afkøle motoren. Ifølge den overvågningsforskning, der er udført i Japan, blev der konstateret mikroplastaffald i de stoffer, der blev indsamlet gennem filteret. Der foregår ligeledes forskning i udlandet, og der vil fremadrettet ske yderligere forbedringer af udstyret.

Vi planlægger at introducere opsamlingsenheden som ekstraudstyr fra 2021 og gøre den til en del af standardudstyret en gang i fremtiden. *Suzuki research pr. 1. oktober 2020.

Projektet Suzuki Clean Ocean

2020 er tiåret for starten på vores kontinuerlige aktiviteter rettet mod at rense vandmiljøet.

Da plastaffald i vandmiljøet i stigende grad er blevet et alvorligt og presserende problem, er tiden nu kommet til at evaluere, hvordan vi hidtil har bidraget til miljøet og samfundet, og undersøge, hvilken retning vores aktiviteter skal have fremadrettet. Udover oprensning af mikroplastaffald gennem opsamlingsudstyret til mikroplast omfatter projektet følgende forpligtelser:

Kampagnen "Clean-Up the World"

Vi har på frivillig basis gennemført oprensningsaktiviteter i have, floder, søer og damme, hvor påhængsmotorer bruges. Aktiviteten blev indledt i 2010 i Hamamatsu og er siden 2011 blevet afholdt over hele verden. Indtil videre har i alt over 8.000 mennesker fra 26 lande deltaget. 2020 er 10-årsdagen for starten af denne kampagne, og vi vil fortsætte med at gennemføre den – også ud i fremti

Reduktion af plastemballage

For nogle af de originale dele fra Suzuki Marine er vi begyndt at erstatte emballagematerialer af plast med papir med start for forsendelser fra september 2020. Mængden af plast vil blive reduceret med cirka 2,3 ton om året, hvis al emballage til originale dele udskiftes med miljøvenlige materia

Projektet Suzuki Clean Ocean er ét af vores initiativer, der er rettet mod løsningen af sociale problemer som anført i SDG'erne (målene for bæredygtig udvikling). Det er ligeledes udtryk for Suzukis engagement i forhold til at efterleve sloganet for sit brand: "DEN ULTIMATIVE PÅHÆNGSMOTOR" også i miljømæssig henseende.

Med henblik på at rense havet vil Suzuki Marine Team promovere projektet Suzuki Clean Ocean sammen med sine samarbejdspartnere og bådbrugere over hele verden.

Comments are closed.

%d bloggers like this: